Pessimism requires too much energy; therefore it pays off to be an optimist.

B. WERK AAN DE HAND
Het voorbereiden op het dragen van een ruiter begint o.a. met het werk aan de hand.

Door het werk aan de hand leert het paard onbelast zijn lichaam zo makkelijk en gunstig mogelijk te gebruiken, waardoor hij goed wordt voorbereid op zijn taak een ruiter in balans te kunnen dragen.

Voordelen/doel van het werk aan de hand
Het werk aan de hand zorgt voor:

 • De lichamelijke gymnastisering van het paard.
  Doordat hij onbelast getraind wordt, kan eerst zijn eigen lichaam symmetrisch ontwikkelen en kan hij leren in evenwicht te gaan lopen, zonder het (vaak storende) gewicht van de ruiter.
 • Het paard leert de hulpgeving (stem, teugel, zweep) koppelen aan de gewenste beweging.
 • Hij ontwikkelt zich lichamelijk:
  spiertechnisch, er ontwikkelen zich sterke, soepele spieren; hij wordt soepel en buigzaam in lijf en leden;
 • Hij leert zich in balans te bewegen;
 • Hij ontwikkelt zich geestelijk;
 • Hij raakt vertrouwd met de ruiter;
 • De oefeningen worden gefaseerd aangeboden, waardoor de geestelijke belasting kleiner is;
 • Hij leert zich te ontspannen tijdens het werk, doordat:
  • hij bekend raakt met de hulpgeving (stem, zweep, teugel);
  • hij meer balans krijgt;
  • lichamelijk sterker wordt, waardoor hij de oefeningen makkelijker kan uitvoeren (meer zelfvertrouwen).

De basisoefeningen van het werk aan de hand zijn:

 • Onder de massa/zwaartepunt treden met zijn binnenachterbeen op de cirkel;
 • Onder de massa/zwaartepunt treden met zijn binnenachterbeen op de rechte lijn.

Hiervoor maken we gebruik van een kaptoom met daaraan bevestigd een werklijn, en een zweepje. Het voordeel van de kaptoom is dat het paard niet in de mond gestoord wordt, zeker als het paard nog beleerd moet worden.
Bij net zadelmakke paarden is het soms handig tijdens deze oefeningen de barebackpad en pas in een later stadium, het zadel op de rug van het paard te leggen, zodat het paard langzaam leert wennen aan het bewegen met een dek of zadel op zijn rug, de druk van de singel, de evt. klepperende stijgbeugels etc.
Het werk aan de hand is een goede voorbereiding op het longeren en het rijden. Het paard leert hierbij zich te buigen in de lengte, zijn binnenachterbeen onder de massa te plaatsen, (waardoor hij beter in balans komt), en met zijn hoofd voorwaarts neerwaarts te lopen.

Door de gehele opleiding heen is het handig om een nieuwe oefening zoals schouderbinnenwaarts, travers; renvers, appuyeren, werkpirouette etc.,eerst aan de hand te oefenen en aan te leren.
Op deze manier kan het paard de hulpgeving met de daarbij behorende lichaamsbeweging vast leren, voordat men ze rijdend uit gaat voeren.

De drie basiselementen voor zowel het werk op de cirkel als op de rechte lijn, zijn:

 • correcte lengtebuiging;
 • waardoor de binnenheup naar binnen komt en zo het binnenachterbeen kan ondertreden;
 • voorwaarts – neerwaarts bewegen (als gevolg van de lengtebuiging).

Ondertreden op de cirkel:

Het paard beweegt zich hierbij schoudervoor-achtig aan de hand op de volte in stap. Hierdoor kan het paard met het binnenachterbeen onder de massa treden. Men kan hiervoor evt. gebruik maken van het zweepje door het binnenachterbeen even aan te tikken of er naar te wijzen.

Let erop dat het paard zich wel voorwaarts beweegt en niet zijwaarts gaat. Alle vier de benen moeten naar voren grijpen. Vaak zien we het buitenvoorbeen de volte uit stappen of het binnenachterbeen voorbij het zwaartepunt grijpen (wijkend).Ondertreden op de rechte lijn:

Kan het paard zich op de volte in de lengte buigen, met het binnenachterbeen onder de massa treden, waardoor zijn hoofd voorwaarts neerwaarts zakt, dan kan men het paard op de rechte lijn vragen zijn schouders recht voor de achterhand te plaatsen, waardoor het binnenachterbeen weer onder de massa kan treden en zijn hoofd voorwaarts neerwaarts kan zakken.


Terug naar "Het toekomstig gebruikspaard"

Heeft u vragen of interesse?

Heeft u vragen, opmerkingen of interesse? Vult u dan onderstaand formulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Naam:
Email:

NOKR