Cause your ideas to become your horse's ideas, but understand his ideas first.

B. DIAGONAAL, VERTICAAL, HORIZONTAAL
Door het rechtrichten komt het paard zowel diagonaal, dan verticaal en als laatste horizontaal in evenwicht. Het zo rechtgerichte paard kan men vervolgens gaan verzamelen en oprichten.
Uit het natuurlijk (scheve) evenwicht ontstaat door het rechtrichten, via het horizontale evenwicht uiteindelijk een rijkunstig evenwicht.

Natuurlijk evenwicht  horizontaal evenwicht rijkunstig evenwicht

Natuurlijk (scheve) evenwichtVan nature draagt het paard 3/5e deel van zijn gewicht op de voorhand.
Stel een paard weegt 500 kilo. Daarvan draagt hij in zijn natuurlijk evenwicht 300 kilo op de voorhand en 200 kilo op de achterhand.

Door de natuurlijke scheefheid dragen beide voorbenen niet een evenredig deel van dit gewicht, dus in dit geval 150 kilo.
Als we uitgaan van een rechtsgebogen paard, dan draagt hij met zijn linkerschouder b.v. 175 kilo en met zijn rechterschouder 125 kilo.
Het gevolg hiervan is dat het paard verticaal scheef komt te staan t.o.v. de grond. Dit verergert nog wanneer de snelheid toeneemt, zoals b.v. in de galop.

Diagonaal rechtrichten

Door de laterale scheefheid verplaatst het paard zijn zwaartepunt niet recht naar voren. Een rechtsgebogen paard zal hierdoor het zwaartepunt meer naar zijn linkerschouder verplaatsen. Waardoor hij als het ware achter het zwaartepunt aanloopt en over de linker schouder valt.

We moeten het paard dus diagonaal rechtrichten. Hoe doen we dat?

a b/c d

a.

b.c. d.

Een rechtsgebogen paard.

Door stelling te vragen naar links, verplaatst de linkerschouder zich naar achteren. Maar doordat er meer gewicht ligt op de linkerschouder, valt het paard naar binnen.

Door nu als het ware een ophouding “omhoog” met de linkerhand te geven, verplaatst het gewicht zich over de diagonaal naar rechtsachter. 

Hierdoor komt de binnenheup vrij en krijgt het linkerachterbeen de mogelijkheid om onder te treden en gewicht over te nemen van de voorhand.

     Van verticaal recht naar een horizontaal evenwicht:

Door het paard diagonaal recht te richten, blijft het zwaartepunt in het midden van de beweging. Hierdoor zal het paard ook verticaal recht komen te staan t.o.v. de grond, waardoor het gewicht gelijkmatig over de vier benen verdeeld kan worden. Zo ontstaat er een horizontaal evenwicht.

Doordat het paard nu (diagonaal, verticaal en horizontaal) rechtgericht is. kan er door verdere training een rijkunstig evenwicht ontstaan. Door het paard steeds verder te verzamelen en op te richten, zal de achterhand geleidelijk aan steeds meer gewicht overnemen van de voorhand. Zodat de achterhand 3/5e van het gewicht en de voorhand 2/5e van het gewicht kan gaan dragen.

Natuurlijk evenwicht  horizontaal evenwicht rijkunstig evenwichtig

De hals en het hoofd van het paard werkt als een soort evenwichtswerktuig. Door het gewicht van hoofd en hals te gebruiken en naar achteren te verplaatsen, zonder daarbij de hals kort te maken, kan het paard worden verzameld.
Onderzoek heeft uitgewezen dat afhankelijk van de verzamelingsgraad de voorhand in meer of mindere mate verlicht wordt. 

 

 

 

 

 

 

Terug naar "Rechtrichten wat"

Heeft u vragen of interesse?

Heeft u vragen, opmerkingen of interesse? Vult u dan onderstaand formulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Naam:
Email:

NOKR