Een positieve levensinstelling kost niets maar is onbetaalbaar.

A. NATURAL HORSEMEANSHIP/FREESTYLE (verbetert de verstandhouding)

Oefeningen:
1. Loswerken
2. Grondwerk
3. Zadelmak maken

1. Loswerken 
Door met een loslopend paard in een ruimte van 15 x 15 m. te werken, kunt u de communicatie tussen u en uw paard verbeteren en de dominantie verhouding vaststellen.

Zonder direct contact of stemhulpen kunnen we het tempo van het paard bepalen en zijn richting.

Door middel van het loswerken leert het jonge paard de mens als leider te accepteren, waardoor hij: aandacht; concentratie; respect; en vertrouwen krijgt in de mens.

Dit alles bevordert de harmonie tussen het paard en de mens, wat de veiligheid vergroot en een goede uitgangspositie vormt voor het zadelmak maken.

Bovendien kan de mens veel informatie over het paard verzamelen tijdens het loswerken:

 • is het een zeker of onzeker paard;
 • is hij actief, passief of flegmatiek;
 • is hij dominant of laat hij zich liever leiden;
 • is hij gevoelig voor druk;
 • zoekt hij contact met de mens of blijft hij liever op zichzelf etc.
 • hoe beweegt het paard zich in zijn natuurlijke scheefheid?
 • links- en rechtsom
 • in stap, draf en galop?

De informatie die we zo krijgen over de natuurlijke beweging van het paard, geeft ons de mogelijkheid om later in de rijdende fase een link te leggen tussen ons gevoel en het beeld dat we van ons paard hadden gekregen tijdens zijn “vrije” beweging

Vaak zijn we ons niet bewust van onze energie en lichaamstaal, en snappen we maar weinig van de (“lichaams”) taal van het paard. Hélaas is een paard een paard en reageert dienovereenkomstig. Hierdoor kan de verhouding tussen mens en paard ongewild verstoord raken. Hetgeen onzekerheid en nervositeit bij zowel de mens als het paard teweeg kan brengen.
Juist door los te werken met het paard kan deze communicatiestoring en dominantie-verhouding weer worden hersteld

Tijdens het loswerken maken we gebruik van onze lichaamstaal, die gebaseerd is op de manier waarop paarden onderling communiceren. Daarbij is onze houding, beweging en positionering van wezenlijk belang. Door deze drie middelen bewust te combineren kunnen we zeggenschap hebben over de beweging van ons paard.

 • Door verandering van onze houding (b.v. groot of klein, opgericht of ineengedoken) kunnen wij invloed uitoefenen op de houding en beweging van het paard.
 • Door onze positie te veranderen t.o.v. het paard kunnen we invloed uitoefenen op de snelheid en richting van het paard.
 • ook door rustige of juiste korte snelle bewegingen te maken met b.v. onze armen kunnen we ons paard beïnvloeden in tempo, richting en houding.
 • en door bewust met onze ademhaling om te gaan (laag, diep in de buik) hebben we weer invloed op onze lichaamshouding (ontspannen houding, schouders laag, rustige bewegingen)

Ieder paard zal op zijn eigen wijze reageren op uw lichaamstaal

Uiteindelijk zal het paard op onze uitnodiging ons uit vrije wil volgen zonder lichamelijk contact (join-up).

2. Grondwerk
Hierbij leert het paard gehoorzaam en gemotiveerd met de ruiter mee te werken, hij leert de stemhulpen en hij leert wijken voor druk.
Hierdoor wordt het paard gehoorzaam, raakt gemotiveerd en krijgt goede manieren.

Door verschillende oefeningen leert het paard:

 • zich te laten leiden;
 • volgen;
 • halt houden;
 • achterwaarts gaan;
 • in stilstand in te buigen naar links en naar rechts (stelling)
 • zijn hoofd omlaag te brengen;
 • d.m.v. hindernisbalken diverse oefeningen te doen.

Voor bovenstaande oefeningen wordt gebruik gemaakt van een grondwerkhalster en een lange lijn van 4,5 meter.
Bij deze oefeningen spelen we in op het natuurlijk gedrag van het paard, waarbij onze lichaamstaal, -houding en positionering weer heel belangrijk zijn.
Het paard moet onze persoonlijke ruimte leren accepteren en respecteren. Tevens leert het paard te wijken voor druk en er niet tegenin te gaan, iets waar we rijdend veel gebruik van maken.

3. Zadelmak maken
Om het paard voor te bereiden op het zadelmak maken, gaat men eerst met hem loswerken. Daarna laat men hem via bodywork bewust worden van zijn lichaam waardoor hij zich zal ontspannen, zodat hij niet zo snel zal schrikken van onbekende dingen (b.v. zadeldekje).

Singel:
Langzaam laat men het paard nu wennen aan de druk om zijn buik van een singel, door middel van b.v. een longe of lange strook stof om de romp van het paard te leggen. Wordt het paard hiervan angstig en begint hij te lopen, dan houdt men de druk vast, de ademhaling laag en spreekt men het paard toe met een rustige lage stem. Zodra het paard stil staat, haalt men de druk weg. Door dit een aantal keren te herhalen, leert het paard dat het niet bedreigend is en er dus niet bang voor hoeft te zijn.

Zadeldek:
Vervolgens wordt het zadeldekje geïntroduceerd. Laat het paard eerst rustig het dekje onderzoeken met zijn neus en tastharen. Daarna strijkt men met het dek over de beide zijden van het paard. Accepteert het paard dit zonder spanning, dan kan men het dek via de hals op de rug laten glijden.

Barebackpad:
Op eenzelfde manier wordt de barebackpad geïntroduceerd. De singel wordt voorzichtig, gaatje voor gaatje aangesingeld (op het moment van uitademen kan men het beste aansingelen). Wees voorzichtig met bungelde singels etc. Mocht het paard hierbij toch veel spanning opbouwen, laat hem dan even lopen, voordat u een gaatje verder aansingelt. Het paard kan op deze manier de spanning laten afvloeien. Tot slot gaat men even met hem loswerken met de barebackpad op zijn rug.

Zadel:
Op gelijke wijze wordt het paard bekend gemaakt met het zadel.
Tot slot bevestigt men de stijgbeugels, zodat het paard kan wennen aan het geflapper hiervan als men met hem gaat loswerken. Het paard kan hier even van schrikken, maar zal snel ervaren dat het geen bedreiging vormt en tot rust komen.
Zodra het paard het zadel in alle rust en ontspanning accepteert , is het tijd om hem voor te bereiden op het dragen van een ruiter.

Terug naar "Het toekomstig gebruikspaard"

Heeft u vragen of interesse?

Heeft u vragen, opmerkingen of interesse? Vult u dan onderstaand formulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Naam:
Email:

NOKR